JH Decor

Reklamace

Zákonná záruční lhůta na zboží je 24 měsíců a vztahuje se na výrobní a skryté vady.
Záruka se nevztahuje na poškození v důsledku manipulace jednoznačně vedoucí k poškození výrobku.

V případě poškození zboží při přepravě je nutné řešit reklamaci s přepravcem a to ve lhůtě přepravcem stanovené.

V případě, že chcete uplatnit reklamaci výrobku, nás kontaktujte e-mailem na adresu obchod@jhdecor.cz .
Reklamované zboží je nutné zasílat ve vyhovujícím obalu (nejlépe originálním) a vždy běžným balíkem nebo doporučeně. Bude-li reklamované zboží zasláno dobírkou, nebude tato zásilka přijata. Součástí zásilky s reklamovaným zbožím musí být doklad o koupi (kopie) a stručný popis závady.

Prodávající se zavazuje informovat kupujícího do 5ti pracovních dnů od obdržení reklamace o oprávněnosti reklamace a o postupu vyřízení.
V případě oprávněné reklamace se prodávající zavazuje reklamaci vyřídit bez odkladu a v co nejkratším možném termínu, nejpozději však v zákonné lhůtě 30ti dnů od jejího doručení.

nahoru