JH Decor

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení
2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy
3. Ceny zboží
4. Dodací lhůta
5. Odstoupení od kupní smlouvy
6. Ochrana osobních dat
7. Závěrečná ustanovení


1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě JH Decor. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Provozovatel obchodu:
JH Decor
Helena Vyskočilová
Krále Jiřího 92
282 01 Český Brod
IČ 66497299

2. Objednání zboží a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu JH Decor jsou závazné. Podáním objednávky kupující uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu a stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.
Kupující je povinen uvést správné registrační údaje a to zejména úplnou poštovní adresu, na kterou má být zboží odesláno a kontaktní telefon (při dopravě prostřednictvím PPL nezbytné!)

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. V případě nepřevzetí dobírkové zásilky se zavazuje uhradit náklady vzniklé odesláním zboží a jeho manipulací.


Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

3. Ceny zboží

Ceny jsou platné dle aktuálního ceníku zboží v době objednávky.
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.
Ke každé dodávce zboží vystaví prodávající doklad o zaplacení, který zašle kupujícímu spolu se zbožím.

4. Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky.
Veškeré zboží v eshopu je zpravidla skladem (není-li v detailu zboží uvedeno jinak) a k dodání ihned, nejpozději však do 5ti pracovních dnů.
V případě, že objednané zboží je v danou chvíli nedostupné, bude o této skutečnosti kupující neprodleně informován.
V případě, že objednané zboží nebude na skladě dlouhodobě nebo je nebude možné předat přepravci z jiného vážného důvodu, má prodávající právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí čisté, nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě.
Vrácené zboží musí obsahovat doklad o koupi (kopii) a bankovní kontakt kupujícího! V opačném případě nemůže být vrácení zboží akceptováno.
Náklady na přepravné a balné hradí kupující a nebudou vráceny. Vrácené zásilky nebudou přijaty na dobírku.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží budou peníze za zboží vráceny kupujícímu převodem na jeho účet a to nejpozději do 7 pracovních dnů po fyzickém obdržení a překontrolování zboží.
V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu par. 55 odst. 1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (neúplný nebo poškozený obsah…)

6. Ochrana osobních dat

Prodávající se zavazuje, že při nakládání s osobními údaji kupujícího bude postupovat v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. Osobní údaje o kupujícím budou shromažďovány a zpracovávány prodávajícím prostřednictvím zabezpečené elektronické databáze výhradně za účelem splnění předmětu kupní smlouvy a případné nabídky dalšího obchodu nebo služeb kupujícímu.

Prodávající se dále zavazuje osobní údaje kupujícího chránit a neposkytovat třetí osobě s výjimkou poskytnutí údajů nezbytných pro úspěšné doručení zboží prostřednictvím spedičních společností.

Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí s nakládáním s jeho osobními údaji prodávajícím v rozsahu výše uvedeném a má právo kdykoli zažádat o vymazání nebo změnu jeho osobních údajů v databázi prodávajícího.

 

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak.
Odesláním elektronické objednávky kupující akceptuje bez výhrad veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou výši ceny objednaného zboží (včetně expedičních a dopravních nákladů), uvedenou v ceníku internetového obchodu.

nahoru